Onze samenleving staat onder druk. De noodzaak om te veranderen is groot, overal in de wereld zien we crises ontstaan: de Amazone staat in brand, klimaatverandering heeft overal op de wereld grote gevolgen, vluchtelingenstromen, polarisatie en politieke leiders waarvan je je afvraagt of ze ècht het beste met iedereen voor hebben. Het zijn verwarrende tijden. In Nederland lijkt dit soms ver weg, maar zijn we tegelijkertijd met al deze vraagstukken verbonden. Onze levens zijn immers sowieso verbonden met het leven om ons heen. Hier en verder weg. Onze economie teert op de andere plekken en samenlevingen en is mede de oorzaak van de spanningen in de wereld.

We staan dus voor grote uitdagingen. Uitdagingen die vragen om een ander bewustzijn. Een ander handelen, andere organisatiestructuren en een andere economie. Een transitie kortom. Transitie betekent overgang.

Mijn werk richt zich op deze overgang. Voor mij als sjamaan is de overgang naar een nieuwe samenleving het veranderen van onze patronen. Dit is een proces van vrijmaken, meer thuiskomen in onze oorspronkelijke staat, voelen, doen en luisteren naar wat van ons gevraagd wordt.

Het werk dat ik doe richt zich daarom op het helen en vrijmaken van de natuurlijke patronen in mensen zelf, maar ook in onze systemen:  organisaties, onze samenleving. Heel concreet – herinneren hoe de fysieke werkelijkheid eruit ziet – en op basis van deze werkelijkheid – het Leven zelf – onze sociale constructen opnieuw vorm geven.

Dus als je zoekt naar nieuwe mogelijkheden werk ik graag samen met jou aan transitie. Co-creatie met elkaar en het universum. Samen de weg zoeken en ruimte laten voor wat wil ontstaan.

De afgelopen jaren heb ik daarin veel praktijkervaring opgedaan, dat levert veel praktische tips en trucs op voor transitieprojecten en met name een scherpe finetuning op het transitiepatroon: hoe ziet het eruit als je de nieuwe werkelijkheid gaat leven? Hoe voelt dat? Wat zijn vormen om dit te doen? Hoe kom je individueel of als groep over al die oude gedachtenpatronen heen? Van een lineair en hiërarchisch denken naar denken in kringlopen en gelijkwaardigheid, van individueel naar collectief? Zie bv. werken in cirkels, ho’oponopono en ‘je gevoed weten’.

Een idee van de mogelijkheden: