Grappig soms die uitdrukkingen in ons economisch verkeer. Je kent wel de situatie dat iemand zegt ‘laten we het wel even zakelijk houden’ of ‘zakelijk bekeken’. Goed beschouwd bedoelen we met deze uitspraken: laten we naar het geld kijken. Dat fascineert mij, want kennelijk is een persoonlijk gesprek niet een zakelijk gesprek. Dus als het gaat over wat mensen echt persoonlijk bezig houdt, dan is dat niet wat je als ondernemer interesseert?

 

En dat is precies wat mij zo verbaast: ondernemen is kennelijk gelijk gesteld aan ‘geld verdienen’ en de economie is in de praktijk dus hoe Nederland geld verdient. En daar komt de cirkelredenering aan het licht: want we zeggen dat de economie gaat over het organiseren van onze welvaart. Het welbevinden van mensen dus. Ondertussen richten we ons op de hoeveelheid geld die wordt verdiend. Daarmee creëren we een cirkel: door geld en economie gelijk te stellen kunnen we niet meer zien hoeveel ruimer de mogelijkheden zijn om onze welvaart te vergroten.

 

Want wat is geld in wezen?

Als je geld van iemand ontvangt dan komt dat bij iemand anders vandaan omdat je iemand een goed verkoopt of dienst verleent. Je doet iets dat je van de ander waardeert en dat drukken we uit in geld. Geld is dus een uitdrukking van de interactie tussen mensen. Een stroom van persoonlijke waardering verbindt ons zo met elkaar: geld stroomt door onze handen die het uitgeven en we ontvangen het van de ander voor de dingen die wij doen. Geld heeft van zichzelf geen betekenis, wij geven het betekenis in dit onderlinge verkeer. Net als water stroomt het geld door ons heen: de ene keer is het water een ijsklontje in ons glas met de betekenis ‘verkoeling’, de andere keer onderdeel van een druppel bloed met de betekenis ‘zuurstoftoevoer’. Het water stroomt mee, wisselt van betekenis en maakt onze levens mogelijk.

 

Hoe zou onze toekomstige economie eruit zien als we geld weer zien zoals het is; de drager van persoonlijke betekenis-uitwisseling? Dat zou wel eens heel leuk kunnen worden. Een zakelijk gesprek wordt dan een persoonlijk verrijkend gesprek vol betekenis en inzichten over het leven en haar verbindingen. Stel je voor… En het mooie is, je kan er vandaag zelf mee beginnen.

foto-13