Ook dit jaar was ik projectleider in het team dat het Fête de la Nature in Den Haag tot leven brengt. Met tot leven brengen bedoel ik: een netwerk weven dat over enkele jaren zo krachtig is dat iedereen die iets heeft met de natuur in Den Haag vanuit zichzelf het feest van de natuur viert. Dan hoeven we niks meer te organiseren, maar is deze maatschappelijke golf een eigen leven gaan leiden.

Wat hebben we gedaan?

  • Op 5 januari startten Pauline van den Broeke en ik het jaar met de eerste brainstorm over het Doeboekje. Pauline tekende hoe ‘de boom hoe langer hoe dikker wordt’ een feestelijke tekening over de vele manieren waarop je de natuur kan beleven. Deze natuurbelevingskaart werd dit jaar het centrale beeld voor het Fête de la Nature in Den Haag. Op 13 maart testten we de kaart tijdens de Energiebeurs in het Atrium. Hier nodigden we mensen uit om deel te nemen aan het Fête de la Nature en vroegen we ze of ze ‘iets hebben met de natuur’. De reacties waren hartverwarmend, iedereen blijkt iets te hebben met de natuur.
  • Begin april lag er een set inspiratiekaarten. We zijn er supertrots op. De inspiratiekaarten laten mensen zelf al een beetje het feest van de natuur voelen. Er zijn 8 verschillende series met steeds 4 kaarten: Eten – wat kan je eten uit de natuur; Beleven – ; Voelen – ; Bewegen; Overleven – waar kan je kamperen, eten in de natuur; Weten – wat doet dit dier hier; vertellen – natuurbeleving uit andere culturen.
  • De kaarten zijn een stimulans om de natuur gewoon ‘in het kleine’ hier en nu te vieren. Je hoeft niet ver weg naar een groots Natuurgebied om je verbonden te voelen met de natuur. En voor onszelf als organisatoren betekende dit: je hoeft niet groots ‘te Organiseren’ om een Fête de la Nature te laten groeien. Je kan ook kleine vonkjes verspreiden en op die manier mensen wakker maken voor Fête de la Nature.
  • Er was ondertussen natuurlijk toch nog genoeg te regelen samen met Duurzaam Den Haag, Sylvia van den Berg van de gemeente en Carmen van Haren  die de Natuurpodia organiseerde. Ik heb bijgedragen aan ‘magische ontmoetingen’ in Meijendel en de film ‘Final Straw’ over Nature-farming in het Nutshuis. In totaal waren er zo’n 40 activiteiten verspreid over heel Den Haag.
  • En tenslotte was er de Grote Natuurpicknick. Iedereen was uitgenodigd om tijdens het Fête de la Nature te komen picknicken. In het Zuiderpark en bij de Natuurpodia was het gezellig druk. Het Fête de la Nature was voor velen weer een verbindende ervaring.

Ondertussen fantaseren we al over een vervolg, wij vieren de natuur namelijk het liefst het hele jaar door. Dus willen we gekoppeld aan het Oogstfeest dit najaar een volgend moment markeren. Zodat langzamerhand voor iedereen weer een vanzelfsprekende band met de natuurlijke loop van de seizoenen ontstaat.

de boom wordt hoe langer hoe dikker

de boom wordt hoe langer hoe dikker