Wonend in Segbroek (wijk uit 1900 in Den Haag) vroegen we ons af hoe je de stad van onderop zou kunnen veranderen:  mensen willen meer groen, maar wat we nu zien is een straat die vol staat met geparkeerde auto’s. Individuele keuzes leiden tot een publieke ruimte die niet meer van ons samen is, maar ‘bezet’ door individueel bezit. Zo ontstond het idee voor de DeBatMobiel, een kar waar we met onze buren in gesprek konden en hen meteen laten voelen hoe het is om weer te verpozen op straat. Met een subsidie van Fonds 1818 zijn in de Fultonstraat en de Buijs Ballotstraat voorjaar 2016 twee karren geplaatst.

De karren blijken te werken als kristallisatiepunten voor gemeenschapszin. Op de karren genieten de buren samen van elkaar en een beetje groen op een parkeerplaats. Het enthousiasme is zo groot dat we dit jaar op verzoek van de gemeente verder experimenteren met dit sociale groen op parkeerplekken in de wijk. In combinatie met deelauto’s kijken we of het mogelijk is om samen opnieuw vorm te geven aan onze openbare ruimte.

DeBatMobiel Buijs Ballotstraat

DeBatMobiel Buijs Ballotstraat

In het algemeen zijn de volgende resultaten behaald met de karren:

  • Meer gebruik van de buitenruimte: ontmoetingen, spelen en burenhulp
    Kinderen en volwassenen gebruiken de buitenruimte meer, dit leidt tot meer ontmoetingen op straat en doordat mensen elkaar kennen is er ook ‘kleine burenhulp’ .
  • Veiligheid: doordat er meer mensen op straat zijn is het veiliger voor kinderen maar ook vanwege de sociale controle: deuren staan open, mensen zitten op straat, dus zien wat er gebeurt.
  • Meer betrokkenheid bij de straat: meer gesprekken leiden tot uitwisseling van weetjes en ideeën over de straat, de woningen (vochtoverlast, groene daken etc.), lokaal voedsel en er ontstonden nieuwe initiatiefjes: samen aardbeien kopen voor de hele straat, idee om afhaalpunt lokaal voedsel te worden, voor de plantjes zorgen, ideeën over meer moestuinieren. Buren fantaseren met elkaar over de inrichting van de straat. Op DeBatMobiel gezeten kunnen ze zich ineens voorstellen hoe de straat eruit zou zien als er veel minder auto’s zouden staan.
  • Groene aantrekkingskracht: het groen is de aantrekkingskracht van de karren en leidt tot een veilig en warm gevoel. De kar blijkt een stem te geven aan de ‘zachte’ kant. Mensen die geen auto hebben en sociaal ingesteld zijn hebben opeens een plek op straat. Hun voorheen onzichtbare wens naar meer groen en gemeenschappelijke ruimte heeft letterlijk een plek gekregen.

Praktisch gaan we dit jaar door met de experimenten die in 2016 zijn gestart. In samenwerking met Cars4space (de Naturlijke stad) gaan we in enkele straten op zoek naar een nieuwe balans tussen parkeren en plekken om te verpozen. Met het project Leefstraten in Segbroek creëren we ruimte voor groene oases van samen. Voorop staat dat we dit doen door het gesprek aan te gaan. Ook als mensen niet direct positief zijn over deze ideeën dan hopen we dat we door goed naar elkaar te luisteren tot oplossingen komen die voor iedereen goed zijn.