Hoe vrij stroomt geld door jouw leven?

Op 20 januari is het traject ‘Schaal van overvloed’ gestart. Het traject gaat over het vinden en creëren van je eigen schaal van overvloed zodat je ruimte maakt om (nog meer) die dingen te doen waar je hart naar uit gaat.

Hoe is het bij jou met de overvloed in je leven? Heb je vaak het gevoel dat er genoeg is voor jou of ervaar je eerder een tekort? Wanneer ervaar je schaarste en hoe ga je daar dan mee om? Durf je je hart te volgen of bepaalt geld vaak wat je wel en niet doet in je leven?

Gedurende het hele jaar ga ik elke twee weken op pad in de duinen bij Den Haag met degenen die dat willen, je kan je per keer opgeven of per blok. De natuurlijke cyclus is onze gids. In januari beginnen we met het ervaren van dat wat door ons heen tot leven wil komen en zetten we onze intentie uit. Om ons heen is het nog winter en lijkt alles bijna stil te staan, maar diep in onszelf weten we precies welke kant we op willen. In de lente komen dingen tot hun eerste vorm en verdere bloei in de zomer. In de herfst zullen we oogsten, loslaten en ons weer voorbereiden op de winter die eraan komt.

Schaal van overvloed (blok I )
20 jan   –  de boog spannen: intenties en je relatie met geld bekijken
3 feb    –   verborgen schatten: wat trekt je aan? Wat wil jouw aandacht?
17 feb   –   overstromen: wat is jouw bron van overvloed?
2 maart   –  geld als water: wanneer stroomt het en wanneer blokkeert het?
16 maart  –  kiemen: je wortels versterken en de basisstructuur neerzetten.
30 maart –  maartse buien: hoe reageer je op weerstand en angst?
13 april    –  wedergeboorte: handelen vanuit een open hart.

(We gaan door met schaal van overvloed blok II op 11 mei 2016)

De ochtenden kennen een min of meer vaste structuur: we komen samen en doen een visualisatie gericht op de tijd van het jaar en vragen die op dat moment in je leven. Vervolgens ga je zelf op pad in de natuur om antwoorden te vinden. Dit delen we om van elkaar te leren en de antwoorden verder te duiden. Gedurende het traject bied ik je vanuit mijn schaal van overvloed ook mogelijkheden aan om een specifieke vraag voor jou verder uit te werken, dit kan in de vorm van tussentijdse ‘opdracht’ zijn of in de vorm van een individuele natuursessie.

Het traject is flexibel en richt zich op het begeleiden van jouw persoonlijke leervraag rond overvloed en geld, bijvoorbeeld:

  • Als je iets anders wil gaan doen dan je huidige baan, maar je weet nog niet zo goed wat dan wel. Schaal van overvloed helpt je dan je eigen pad terug te vinden. Door met de schaal van overvloed te werken kom je over de drempel heen om dat nieuwe werk echt voor jezelf te creeren en de stap te durven zetten.
  • Hoe je geld een andere rol in je leven kan geven: geld dat door jou heen stroomt in de hoeveelheid die je nodig hebt. We onderzoeken onze persoonlijke relatie met geld, hoe ons lijf daarop reageert, kijken waar de creatieve stroom blokkeert en op gang wil komen. Zo leer je om genoeg geld door je leven heen te laten stromen, waardoor je vrijer kan doen wat bij jou past.
  • Als je vrijer in je leven wil staan.

Deelnameaktisch:

foto (42)