De Stichting ‘voedsel in het hart van de stad’ i.o. beoogt om voedsel weer een volwaardige plek in de samenleving te geven, namelijk letterlijk en figuurlijk in het hart van de stad. De Stichting is een initiatief samen met Pauline van den Broeke (Can you Imagine) en Eline Keus (OASE Stedenbouw en landschap). Net als voorheen willen we mensen weer bewust maken van het belang van voedsel. Vroeger stond voedsel centraal in de opbouw van een stad. Het produceren, verwerken en transporteren van voedsel bepaalde wat er gebeurde op verschillende plekken in de stad en bepaalde hoe wegen en pleinen genoemd werden. Nu zien we van de voedselketen in de stad alleen nog het laatste stukje: de supermarkt en wat er op ons bord belandt.

Op allerlei plekken zien we mensen initiatieven nemen om weer opnieuw de verbinding te leggen ons voedsel; een eigen moestuin, stadslandbouw of lokaal eten kopen. In Den Haag zijn er vele initiatieven. Wat wij graag toe willen voegen is een stedelijke en sociale structuur die voor zoveel mogelijk mensen aanknopingspunten biedt om ‘iets’ met voedsel te doen. Hoe zou een winkel en de voedselketen er bijvoorbeeld uit zien als we mede-eigenaar zouden zijn? Hoe zou de stad eruit zien als voedsel weer zichtbaar is in de stedelijke  structuur? Hoe zou onze relatie met het Westland kunnen zijn?

We weten nog niet altijd hoe die nieuwe structuren eruit zullen zien. Wel weten we de richting waarin we deze moeten zoeken en wat voor activiteiten we kunnen organiseren om hier stap voor stap aan te bouwen. We willen graag voedselstructuren bouwen voor zoveel mogelijk verschillende doelgroepen. Eerste activiteiten waren:

  • lesgeven op de Vrije (middelbare) school: we hebben de leerlingen laten nadenken over de samenstelling en herkomst van hun voedsel.
  • interviewen van degenen die een tuintje hebben op het Zuiderpark: wat beweegt mensen van allerlei afkomst om zelf te gaan tuinieren? Opvallend was de gelijkgestemdheid hierin: in een moestuin verwonder je je weer over de groei van groenten en hoe bijzonder dat eigenlijk is, en verder brengt het mensen in beweging, in contact met elkaar en biedt de tuin een rustpunt in de drukte van het leven.
  • Op 10 april organiseerden we de bijeenkomst ‘Samen werken aan onze roots’ in opdracht van het Ministerie van Economische zaken. Doel van de bijeenkomst was om te onderzoeken of er in de stadslandbouwinitiatieven aanknopingspunten zitten voor vernieuwing van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.  We hebben een beeldend verslag gemaakt met als sleutelwoord ‘schaalverfijning’.
    verslag samenwerken aan onze roots definitieve versie
  • Op 6 juni was de dag van de stadslandbouw. Daar organiseerden we voor het eerst de voedselfietstocht: een bezoek aan 6 initiatieven in Den Haag en een gesprek over wat dit betekent voor de deelnemers. Op 20 september kan je opnieuw deelnemen aan de fietstocht.

logo samenwerken aan onze roots