Op andere plekken op deze site kan je zien dat ik allerlei dingen doe die te maken hebben met ontwikkeling en onze band met de natuur. Voor mij hangt dit direct samen met wat er gaande is in onze maatschappij. Wij staan immers niet los van de aarde, maar zijn daar diepgaand mee verbonden en van afhankelijk. Wat wij eten en gebruiken is gemaakt van ‘aarde’. Dat is een gulle en overvloedige bron, maar ook een levend geheel, je kan er dus niet meer van gebruiken dan er weer bij kan groeien.

Het interessante is dat het idee van schaarste en bezit zo diep in onszelf geworteld is dat we nauwelijks kunnen geloven dat we zonder strijd en ‘hard je best doen’ in ons levensonderhoud kunnen voorzien. Als je omschakelt naar een bestaan als zzp’er is het heel spannend of er voldoende geld binnen komt, maar het is meteen ook een verademing omdat je dat kan doen wat je leuk vindt. Dat is een enorme waarde op zich.

Wat ik aan het onderzoeken ben met Ivana Gomes Durao is hoe vertrouwen -wantrouwen, succes en falen in onze eigen levens ‘opploppen’, hoe dat voelt, waar we bang voor zijn en wat het van jezelf vraagt als je deze nieuwe wereld zelf gaat leven. Als je heel bewust voelt wanneer je handelt vanuit rust en Zijn en wanneer je handelen weer neigt naar ‘je best doen voor iemand anders’. Onze veronderstelling is dat het delen van onze ervaringen interessant is omdat dit niet alleen over ons gaat, maar over de grotere beweging die we als samenleving aan het maken zijn en die iedereen dus ook in zijn/haar eigen leven ervaart. Door te benoemen wat wij ervaren helpen we jullie hopelijk om zelf bewust te kijken wat er gebeurt met jou, geld en je gevoel van overvloed. En zo een onderstroom zichtbaar te maken. Door dit zichtbaar te maken is het laten ontstaan van het nieuwe weer makkelijker. Dit is de intentie, in de herfst lees je hier meer over onze eerste ‘oogst’.